Dodatne informacije za skup u Vukovaru

Vinkovci – Vukovar
06:10 - 06:35
21:20 - 21:50

Vukovar – Vinkovci
06:33 - 06:53
11:15 - 12:00
21:30 - 21:55

 

Plakat za skup u Vukovaru

 

 

Sažeci predavanja skupa Društva u Vukovaru

 

Program skupa Društva u Vukovaru

Prijave za skup u Vukovaru

Poštovani članovi,
Vrijeme za prijavu izlaganja i postera je isteklo prije više od mjesec dana i sada se slaže posljednja verzija programa stručnog dijela skupa koju ćemo objaviti na ovim stranicama čim bude gotova.
Molimo Vas da putem maila našoj tajnici Jacqueline Balen (jbalen@amz.hr) u što skorijem vremenu (a najkasnije do 1.9.2013.) prijavite sudjelovanje na skupu i našoj predstojećoj godišnjoj i izbornoj skupštini u Vukovaru (8.-11.10.2013.) kako bismo na što bolji način pripremili tehničke okvire održavanja skupa (materijali, prostori za predavanja, autobusi za izlet…). Pri prijavi navedite je li vam potreban smještaj, odnosno želite li koristiti smještaj koji je osiguralo društvo ili se snalazite u vlastitom aranžmanu.
Kako Vukovar ima veoma ograničene smještajne kapacitete u dogovoru s hotelom Lav u Vukovaru osigurali smo sudionicima našeg skupa u Vukovaru smještaj po cijeni od 400 kn po noćenju na bazi dvokrevetne sobe. Smještaj je osiguran u samom hotelu kao i u dva pansiona koji se također rezerviraju preko hotela uz istu cijenu. Molimo vas da iz navedenih razloga rezervacije tog smještaja obavite što ranije (a najkasnije do 1.9.2013.) također putem maila našoj tajnici Jacquelin Balen (jbalen@amz.hr). U mailu obavezno navedite točne datume odlaska i dolaska kao i osobu s kojom ćete dijeliti sobu. Ukoliko smještaj budete željeli organizirati nakon 1.9.2013. morat ćete to učiniti sami kroz direktni kontakt s hotelom ili na druge načine.
Društvo je osiguralo potporu za sudjelovanje na skupu u iznosu od jednog noćenja po predavaču (s tim da ako su autori jednog predavanja dva ili više predavača samo jedan ima pravo na potporu) koje će biti uplaćeno direktno hotelu, odnosno za taj iznos će biti smanjen hotelski račun onome tko će takvu potporu koristiti.

 

Informacije o skupu u Vukovaru

Kako je odlučeno na Godišnjoj skupštini održanoj u Lošinju, ovogodišnje okupljanje održati će se u Vukovaru od 7. do 11. listopada. Suorganizacija Znanstvenog skupa i Godišnje skupštine povjerena je Gradskom muzeju Vukovar. Utvrđena je tema skupa: Arheologija na Dunavu Za glavnu temu skupa primaju se prijave najkasnije do 1.6. Rezultati novih istraživanja prezentirati će se putem sekcije Postera.
Priopćenja smiju trajati 15 minuta zajedno s projekcijama. Molimo autore da do 1. lipnja za glavnu temu skupa, kao i za sekciju Posteri dostave na adresu Društva (Tomašićeva 6 ili e-mail tajnice Društva: jbalen@amz.hr) naslov i sažetak priopćenja.
Opširnije obavijesti o kotizaciji, prometnim vezama, smještaju i dr. objavit će se na web stranicama Društva uskoro.

 

 

povratak na vrh >>